Mở đầu các sự kiện trong năm 2021 của EVNFinance là việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2021. Theo đó, EVNFinance đã thực hiện thần tốc một loạt khối lượng công việc khổng lồ, đặc biệt là việc xin chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước chuẩn y bổ sung nhân sự, đủ điều kiện tiến hành Đại hội trước khi dịch bênh bùng phát dữ dội. Việc kịp thời tổ chức đại hội không chỉ đơn giản là “sự may mắn” của EVNFinance mà điều này còn cho thấy quyết sách mạnh mẽ và quyết đoán của EVNFinance.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2021, Đại hội đã thông qua nội dung tăng vốn điều lệ EVNFinance bằng chi trả cổ tức 15% từ lợi nhuận năm 2018 và 2019, đồng thời, tiếp tục tăng vốn điều lệ bằng chi trả cổ tức 6,5% từ lợi nhuận năm 2020. Trong năm 2021, EVNFinance đã xin cấp phép của Ngân hàng Nhà nước và hoàn thành việc chi trả cổ tức 15% cho các cổ đông, tăng vốn điều lệ lên 3.047 tỷ đồng, được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội chứng nhận thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12 ngày 20/9/2021.

Ngoài ra, cũng trong năm 2021, EVNFinance được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận về việc tăng vốn điều lệ thêm 6,5% và bổ sung hoạt động phát hành thẻ tín dụng, mở đầu cho hàng loạt các công việc cần triển khai tiếp theo trong năm 2022. Tăng vốn điều lệ và bổ sung hoạt động kinh doanh là cơ hội để EVNFinance tăng khả năng tự chủ về tài chính, tăng sự cạnh tranh với các tổ chức tín dụng khác và cho thấy sự độc lập, tự chủ, tự tin và tự tôn của EVNFinance trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Nối tiếp những thành công trên, tháng 10/2021, Moody’s đã chính thức xếp hạng riêng lẻ EVNFinance ở mức B2 – là kết quả tích cực trong hệ thống các tổ chức tín dụng do Moody’s xếp hạng và công bố tại Việt Nam. Để nhận được kết quả xếp hạng tín nhiệm này là cả một quá trình làm việc nghiêm túc và đánh giá kỹ lưỡng của Moody’s và EVNFinance, đồng thời, một lần nữa khẳng định năng lực, độ tín nhiệm của EVNFinance, thu hút sự quan tâm của các đối tác, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Đây cũng là một trong những yếu tố tích cực, là nền tảng để EVNFinance huy động được nguồn vốn 50 triệu USD từ các đối tác nước ngoài, sử dụng nguồn đó để tài trợ cho các hoạt động phát triển năng lượng sạch, năng lượng gió và năng lượng mặt trời tại Việt Nam.

Và thành quả đặc biệt nhất của EVNFinance là sự kiện ngày 21/12/2021, cổ phiếu EVF được Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chấp thuận niêm yết và chính thức có phiên giao dịch đầu tiên trên HOSE ngày 12/01/2022.  Trước đó, EVF là mã cổ phiếu có giao dịch sôi động trên UPCOM, được các nhà đầu tư quan tâm và đánh giá là cổ phiếu tiềm năng. Việc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu được xem là một bước ngoặt lớn của EVNFinance, bởi sự kiện này không chỉ mở ra những cơ hội kinh doanh mới mà còn là minh chứng rõ ràng nhất về tính minh bạch, chính trực và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của EVNFinance.

Mỗi chặng đường EVNFinance đã qua đều để lại dấu ấn nhưng một lần nữa, có thể nói, năm 2021 là tâm điểm trong quá trình phát triển của EVNFinance và là khởi đầu để EVNFinance sẵn sàng cất cánh lên tầm cao mới.