Hội nghị vinh dự đón các đại biểu gồm ông Uông Quang Huy – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn EVN, ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Quốc Tuấn – Chủ tịch Công đoàn EVNFinance, các ông/bà thành viên Ban Điều hành và gần 150 cán bộ nhân viên là đại diện cho người lao động từ Hội sở, Chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Hồ Chí Minh và Khối Tín dụng tiêu dùng của EVNFinance.

Hội nghị đã nghe ông Mai Danh Hiền – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, tình hình thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động và Kế hoạch hoạt động năm 2023. Bên cạnh đó, Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Quốc Tuấn – Chủ tịch Công đoàn trình bày Kết quả thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

Tại Hội nghị Người Lao động, Đoàn Chủ tịch bao gồm ông Mai Danh Hiền và ông Nguyễn Quốc Tuấn đã giải đáp các kiến nghị từ Hội nghị cấp cơ sở về các vấn đề liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ điều dưỡng, thăm hỏi, điều kiện và cơ sở vật chất tại nơi làm việc cũng như các vấn đề liên quan đến hoạt động tập thể và phong trào xây dựng công ty.

Theo ông Mai Danh Hiền, hiện tại một số chính sách phúc lợi của EVNFinance dành cho người lao động đang tốt hơn so với quy định của Bộ Luật lao động và cạnh tranh hơn so với nhiều doanh nghiệp khác trên thị trường. Các chính sách phúc lợi đã có những điểm điều chỉnh phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, song vẫn đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Tham gia và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Uông Quang Huy – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn EVN chia sẻ, ông đánh giá cao tinh thần dân chủ tại Hội nghị cấp sơ sở, trong số đó, có những nội dung câu hỏi liên quan đến pháp luật, văn hóa doanh nghiệp. Theo đó, ông Uông Quang Huy cho biết, Bộ Luật lao động năm 2019 đã có những thay đổi so với trước kia, trong đó có nội dung liên quan đến việc sử dụng và bảo lưu ngày nghỉ phép, Công đoàn Công ty nên nghiên cứu sự thay đổi này để có giải đáp thỏa đáng cho người lao động. Đồng thời, ông Huy cũng khẳng định, trước diễn biến khó khăn về kính tế sau covid thì việc đảm bảo thu nhập cho người lao động năm sau cao hơn năm trước tại EVNFinance, là điều mà không phải doanh nghiệp nào cũng thực hiện được.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị Người lao động với nhiều mục tiêu quan trọng trong năm 2023 liên quan đến kế hoạch lợi nhuận, tăng trưởng nguồn vốn, tăng trưởng quy mô và kế hoạch sắp xếp lao động phù hợp để tạo ra những cán bộ bản lĩnh vững vàng và toàn diện.