Chi tiết Thông báo phương án làm việc từ xa tại Tòa nhà EVN xem Tại đây