Tại buổi gặp mặt, Tổng Giám đốc EVNFinance - ông Nguyễn Hoàng Hải đã có những trao đổi về tiềm năng phát triển các khoản vay theo tiêu chuẩn của responsAbility tại EVNFinance bao gồm những thách thức, cơ hội cũng như định hướng phát triển của EVNFinance trong thời gian tới.

Ngoài ra, các đại diện phòng ban trong công ty cũng có mặt tại buổi họp để trao đổi về các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng, các nguyên tắc chính trong thẩm định đánh giá khách hàng vay...

Sau khi lắng nghe những phân tích của Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải và các phòng ban, Ông Oscar  Heemskerk – Giám đốc Tín dụng của responsAbility  khẳng định trong tương lai,  EVNFinance và responsAbility có nhiều yếu tố để đẩy mạnh hợp tác phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Ông cho biết thêm: “rA luôn sẵn sàng hợp tác với các tổ chức tín dụng tại Việt Nam để phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo. Trong đó, EVNFinance là một trong những đối tác quan trọng bởi đây là một trong số ít những tổ chức tín dụng tại Việt Nam có kinh nghiệm trong ngành năng lượng.”

Cùng ngày, EVNFinance và responsAbility đã có buổi gặp mặt và thảo luận cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – chi nhánh Thành phố Hà Nội. Tại đây, các bên đã trao đổi các vấn đề liên quan đến phát triển thị trường huy động vốn tại Việt Nam.

ResponsAbility AG là công ty quản lý quỹ hàng đầu thế giới, chuyên cấp các khoản tín dụng có trách nhiệm xã hội. Hiện nay, tổng dư nợ tại Việt Nam của responsAbiliy đã vượt trên 200 triệu USD, trong đó dư nợ tại EVNFinance đến thời điểm hiện tại là 50 triệu USD.