Chủ tịch HĐQT EVNFinance - ông Phạm Trung Kiên đã trao quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc cho ông Mai Danh Hiền. Chủ tịch HĐQT chia sẻ: “Ông Mai Danh Hiền nhận nhiệm vụ điều hành và dẫn dắt EVNFinance trong một bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, tôi tin rằng với kinh nghiệm và nhiệt huyết của mình cùng với sự hỗ trợ từ các đơn vị, phòng ban trong công ty, ông Mai Danh Hiền hoàn toàn có khả năng đưa EVNFinance hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm mà HĐQT giao phó. Và xa hơn nữa, EVNFinance sẽ chạm tới những thành tựu mới trong tương lai”. Ông Phạm Trung Kiên cũng cam kết HĐQT sẽ hỗ trợ tối đa để ông Hiền và Ban Điều hành lãnh đạo EVNFinance đạt kết quả tốt nhất.

Tại buổi lễ, ông Mai Danh Hiền bày tỏ sự xúc động khi nhận nhiệm vụ trên cương vị Quyền Tổng Giám đốc. Với nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó, ông cam kết sẽ cùng với Ban Điều hành kế thừa và tiếp nối nền tảng mà thế hệ lãnh đạo trước đã xây dựng, sát cánh cùng HĐQT và toàn thể các đơn vị trong Công ty cố gắng đoàn kết, nỗ lực hết mình, quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2023, tạo ra một dấu ấn kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công ty, tiến tới xây dựng một EVNFinance thịnh vượng hơn - hạnh phúc hơn.

Ông Mai Danh Hiền sẽ là người điều hành và dẫn dắt EVNFinance trong giai đoạn tiếp theo.

Sau khi được bổ nhiệm, ông Mai Danh Hiền là người điều hành và dẫn dắt Công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao phó, tuân thủ các tỷ lệ đảm bảo an toàn theo quy định pháp luật, ngoài ra, ông Mai Danh Hiền cũng tiếp tục lãnh đạo công ty thực hiện kế hoạch tăng vốn 1:1 và các mục tiêu chiến lược năm 2023.

Hiện tại, ông Mai Danh Hiền đang được Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và cán bộ nhân viên kỳ vọng cao bởi với đạo đức, với kinh nghiệm 12 năm làm việc tại EVNFinance, ông Hiền không chỉ có sự thấu hiểu đối với mô hình kinh doanh, mô hình vận hành và văn hóa của EVNFinance mà ông Hiền còn có kiến thức về ngành điện, về tài chính, về tín dụng, đầu tư, xử lý nợ cũng như các lĩnh vực liên quan khác.

Sau khi được bổ nhiệm, ông Mai Danh Hiền sẽ tiếp tục đưa EVNFinance phát triển theo hướng ổn định, bền vững, đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu quả đồng thời đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả qua đó đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư, đối tác, khách hàng, cổ đông của công ty cũng như góp phần vào sự phát triển chung của kinh tế đất nước.