Theo đó, ngày 05/7/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 5282/NHNN-TTGSNH về việc Chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm Tổng Giám đốc của EVNFinance. Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị EVNFinance đã tiến hành các thủ tục để bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Mai Danh Hiền theo quy định Pháp luật và quy định EVNFinance.

Trước đó, ngày 18/5/2023, Hội đồng Quản trị EVNFinance đã giao nhiệm vụ cho ông Mai Danh Hiền chức danh Quyền Tổng Giám đốc EVNFinance, đảm nhiệm quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc.

Ông Mai Danh Hiền sinh năm 1984, Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán và công tác trong ngành kế toán, kiểm toán. Ông Mai Danh Hiền gia nhập EVNFinance từ năm 2011 và được xác định là cán bộ nòng cốt, có phẩm chất đạo đức, được bồi dưỡng và đào tạo kỹ lưỡng của EVNFinance. Ông Hiền được đánh giá là nhân sự có năng lực chuyên môn cao và kinh nghiệm điều hành tại các vị trí cấp cao tại EVNFinance.

Ông Mai Danh Hiền là Kế toán trưởng nhiều năm liền, được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính EVNFinance năm 2020 và đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc EVNFinance từ tháng 6/2021. Ông Hiền phụ trách nhiều lĩnh vực nghiệp vụ khác nhau tại công ty; trong đó, tập trung vào công tác tài chính, kế toán, đầu tư, tín dụng và xử lý nợ.

Việc bổ nhiệm ông Mai Danh Hiền làm Tổng giám đốc thể hiện sự tin tưởng của Hội đồng Quản trị đối với lớp lãnh đạo trẻ của EVNFinance. Với bản lĩnh chuyên môn vững vàng cùng bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, ông Mai Danh Hiền được kỳ vọng sẽ dẫn dắt EVNFinance trên chặng đường sắp tới, kiên trì mục tiêu đồng hành cùng sự phát triển ngành Điện và góp phần đưa EVNFinance phát triển bền vững.