Tin EVNFINANCE 18/05/2023

Thông cáo báo chí: EVNFinance bổ nhiệm nhân sự Quyền Tổng Giám đốc

Tại cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) ngày 18/5, HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) đã thống nhất bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc là ông Mai Danh Hiền.

Thông cáo báo chí: EVNFinance bổ nhiệm nhân sự Quyền Tổng Giám đốc
Tin EVNFINANCE 16/05/2023

Nâng cao vai trò tổ chức Công đoàn trong phát triển công ty

Ngày 15/5, BCH Công đoàn EVNFinance đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Nâng cao vai trò tổ chức Công đoàn trong phát triển công ty
Tin EVNFINANCE 16/05/2023

Chăm lo và đảm bảo quyền cho người lao động

Ngày 15/5, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2023.

Chăm lo và đảm bảo quyền cho người lao động
Tin EVNFINANCE 15/05/2023

Vai trò, vị thế của Hiệp hội Ngân hàng cũng ngày càng được nâng cao

Ngày 12/5, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị Thường niên lần thứ 3, nhiệm kỳ VII. Phó Tổng Giám đốc Tôn Thị Hải Yến đã đại diện Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) tham dự Hội nghị.

Vai trò, vị thế của Hiệp hội Ngân hàng cũng ngày càng được nâng cao
Tin EVNFINANCE 19/04/2023

Thông báo: Thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm

EVNFinance thông báo về thời gian và địa điểm thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Hỗ trợ Phát triển Vận tải Phúc An theo công văn số 134/CV-TCĐL-XLN .

Thông báo: Thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm